Πως θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας στη σελίδα μας;

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ψηφιακή σας εμπειρία!

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τα σχόλια σας μαζί μας
Skip to content

Σύμβαση όρων χρήσης

 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1.1 Η παρούσα σύμβαση όρων χρήσης συνάπτεται ανάμεσα στο Domain Market που από εδώ και στο έξις καλούνται ως (“Εταιρεία”) και εσάς είτε είσαστε χρήστης ή επισκέπτης από εδώ και στο έξις καλείστε ως (“Πελάτης”) , και τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία χρήσης του παρόντος ιστότοπου ή από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής της παρούσας. Η παρούσα σύμβαση ορίζει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης του Ιστότοπου και των υπηρεσιών / προϊόντων που αγοράζονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου (μεμονωμένα και συλλογικά από εδώ και στο έξεις καλούνται (“οι Υπηρεσίες”), και λειτουργεί προσθετικά σε οποιουδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις επιμέρους Υπηρεσίες.
1.2 Ανεξαρτήτως εάν απλώς περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αγοράζετε η μη Υπηρεσίες, η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου και η ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, και αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση καθώς και από τις ακόλουθες πολιτικές και τις ισχύουσες επιμέρους συμφωνίες προϊόντων, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

2.1 Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδων της Εταιρίας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

2.2 Η χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται η αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, διανομή, μεταπώληση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εταιρίας εκτός εάν έχει ζητηθεί και δοθεί γραπτή άδεια της Εταιρίας.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προσφέρουμε διάφορα προγράμματα υπηρεσιών φιλοξενίας:

3.1 Web Hosting, Mini Web Hosting, Combo Web Hosting,Semi Dedicated NVMe SSD Web Hosting ή Cloud NVMe SSD Web Hosting . Εάν αγοράσατε Φιλοξενία από τα παραπάνω πακέτα , ο ιστότοπος σας τοποθετείται σε έναν ή περισσότερους Server και οι πόροι χρησιμοποιούνται από κοινού από πολλούς πελάτες στους ίδιους Servers.

3.2 Email Hosting . Αν αγοράσετε Φιλοξενία Email, αποκτάτε υπηρεσία για αποστολή και λήψη email  μέσω τον λογαριασμών email που έχετε δημιουργήσει.

3.3 WordPress Hosting . Αν αγοράσετε Φιλοξενία WordPress , αποκτάτε υπηρεσία Web Hosting και επιπλέον το λογισμικό WordPress .

3.4 Virtual Private Server (“VPS”) . Αν αγοράσετε VPS ή Fully Managed SSD VServers, θα χρησιμοποιείτε έναν Server από κοινού με άλλους πελάτες, θα έχετε όμως τον πλήρη έλεγχο του δικού σας χώρου στον Server και της διαμόρφωσης της εικονικής σας λειτουργίας στον Server. Θα έχετε δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή και αποκλειστική διεύθυνση IP και 100% εγγυημένα τα χαρακτηρίστηκα που περιγράφονται στο πακέτο σας.

3.5 Dedicated Server ή Fully Managed SSD VServers . Αν αγοράσετε Dedicated Server ή Fully Managed SSD VServers , ένας ολόκληρος Server δεσμεύεται αποκλειστικά για το λογαριασμό σας και για χρήση από εσάς. Θα έχετε αποκλειστικά δικαιώματα στο εύρος ζώνης, τη μνήμη και τον αποθηκευτικό χώρο του Server σας και η απόδοση του Server σας δεν θα επηρεάζεται από την κίνηση και τον τρόπο χρήσης άλλων πελατών.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

4.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι οτιδήποτε λογισμικό ανεβάζει στον Server είναι έτοιμο για χρήση και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία η ενεργεία από την από την Εταιρία για να λειτουργήσει καθώς και ότι δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη λειτούργεια του Server.

4.2 Η Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.

4.3 Η Εταιρία γνωστοποιεί με email στον πελάτη μετά την αγορά της Υπηρεσίας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) όπου δίνεται αυτός η τον κωδικό για πρόσβαση στο root τον VPS, Dedicated Servers ή Fully Managed SSD VServers.

4.4 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν έχει καμία εύθηνη περί αυτού όπως και δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική για θέματα ιστότοπων.

4.5 Ο Πελάτης συμφωνεί και κατανοεί ότι η δωρεάν μεταφορές site από άλλους παρόχους με την αγορά νέου πακέτου γίνετε εντός 15 ημερών από την ενεργοποίηση του πακέτου.

 4.6 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών η δικτύων της, και δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

4.7 Ο Πελάτη είναι υποχρεωμένος, να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τον κώδικα που χρησιμοποιεί για τις ιστοσελίδες του, ώστε να είναι συμβατός με τους Server και τις εγκατεστημένες εφαρμογές τους. Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους Servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

4.8 Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη συμβατότητας η μη της ιστοσελίδας του πελάτη με τα χαρακτηρίστηκα των υπηρεσιών του Server.

4.9 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για ζημίες που τυχών προκληθούν σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη.

4.10 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία και λόγο, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

4.11 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε καμία υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα έχει κανενός είδους αξιώσεις πέραν αυτών που προβλέπει το SLA της Εταιρία μας.

4.12 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

4.13 Όλοι οι λογαριασμοί Web Hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα “Υπο Κατασκευή” μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός Hosting του στην Εταιρία. Η σελίδα “Υπο Κατασκευή” μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του.

4.14 Δωρεαν Domain Name .gr, .com.gr, .net.gr, .edu.gr, .org.gr, .gov.gr, .eu, .com, με αγορά πακέτου Hosting plan ,Semi Dedicated NVMe SSD Web Hosting ή Cloud NVMe SSD Web Hosting καθώς και WordPress Hosting για 2 Έτη.
Η προσφορά ισχύει μόνο για 1 Domain Name και για την πρώτη κατοχύρωση ή για μία μόνο ανανέωση Domain Name για 2 Έτη, εφόσον το Domain Name βρίσκεται στην βάση του Domain Market και δεν παρέχεται συνδυαστικά με άλλη εκπτωτική προσφορά.

Δωρεαν Domain Names .eu, .com, δωρεάν με αγορά πακέτου Hosting plan ,Semi Dedicated NVMe SSD Web Hosting ή Cloud NVMe SSD Web Hosting καθώς και WordPress Hosting για για 1 Έτος.
Η προσφορά ισχύει μόνο για 1 Domain Name και για την πρώτη κατοχύρωση ή για μία μόνο ανανέωση Domain Name για 1 Έτος, εφόσον το Domain Name βρίσκεται στην βάση του Domain Market και δεν παρέχεται συνδυαστικά με άλλη εκπτωτική προσφορά.

 1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ

5.1 Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό.

5.1.α Απαγορεύεται ρητά ή αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μαζικά emails, μαζική αλληλογραφία, newsletter, mass email, στην περίπτωση αυτή θα απενεργοποιείται ο λογαριασμός του κατόχου χωρίς προειδοποίηση, το όριο αποστολής emails από τους διακομιστείς μας είναι 100 emails την ώρα για τα πακέτα Web Hosting, Mini Web Hosting, Combo Web Hosting,Semi Dedicated NVMe SSD Web Hosting, Cloud NVMe SSD Web Hosting, WordPress Hosting και Email Hosting.

5.1.β Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπου περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό θίγει την τιμή και την αξιοπρέπεια οιαδήποτε, η αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις .

5.1.γ Απαγορεύεται οποιονδήποτε που μπορεί να να προκαλέσει βλάβες σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

5.1.δ Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

5.1.ε Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού – λογισμικού που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία σε υλικό – λογισμικό τρίτου.

5.1.ζ Απαγορεύεται οποιουδήποτε παραβαίνει την ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής.

5.1.η Απαγορεύεται η παράνομη συλλογή, αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τρίτων.

5.2 H Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στου Servers , αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία προειδοποίηση, να αναστείλει η απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο ιστότοπο μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους.

5.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής μαζικών η μεμονωμένων email (spam mail) σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν.

5.4 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spam” Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για αποστολή spam θα χρεώνεται έξτρα το πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος, και το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία.

5.5 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του Πελάτη. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

5.6 Απαγορεύεται όλα τα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την αναστολή και αν δεν συμμορφωθεί τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

5.7 Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι συμφωνεί με τους παρακάτω όρους:

5.7.1 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Εταιρίας , περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Εταιρίας έχει κάθε δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο Server, να αναστείλει την λειτουργιά του λογαριασμού του Πελάτη άμεσα και χωρίς προειδοποίηση. Στην συνεχεία η Εταιρία θα ενημερώσει τον Πελάτη για το πρόβλημα που δημιούργησε και θα ζητήσει από τον πελάτη να διορθώσει τα τυχών προβλήματα της η την μεταφορά της σε VPS αν οι απαιτήσεις της ιστοσελίδας του είναι μεγάλες και δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Server.

5.7.2 Να μην χρησιμοποιεί περισσότερο από 15% των πόρων του Server για διάστημα άνω των 90 δευτερολέπτων.

5.7.3 Να μην εκτελεί η αποθηκεύει οποιοδήποτε torrent εφαρμογή, track ή client.

5.7.4 Απαγορεύεται η φιλοξενία, ή διασύνδεση και η διακίνηση οποιονδήποτε παράνομων αρχείων.

5.7.5 Απαγορεύετε ρητά και ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι απαγορεύονται ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου καθώς και τυχερών online παιχνιδιών.

5.7.6 Να μην εκτελεί cron jobs σε διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών.

5.7.7 Να μην διαθέτει η δημιουργεί στον Server Mailbox που υπερβαίνει τα 512 MB για τα πακετα Web Hosting Mini και Combo Web Hosting, 1024MB για τα πακετα Web Hosting Plan και Cloud Nvme Web Hosting.

5.7.8 Λογαριασμοί με Databases με μέγεθος άνω των 400MB. στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο πελάτης για αναγκαστική μετά φορά σε Vps χωρίς να χάνει τα χρήματα του αλλά πληρώνοντας την διάφορα για τους υπόλοιπους μήνες φιλοξενίας του.

5.7.9 Ο Πελάτης πρέπει να κατανοεί ότι να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό Web Site.

5.7.10 Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον Πελάτη δημιουργεί υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων του Server, η Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης.

5.7.11 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί δεν θα κρατεί στο λογαριασμό του για αποθήκευσης αλλά αρχεία που είναι άσχετα με την ιστοσελίδα του.

5.7.12 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί δεν θα κρατεί στο λογαριασμό του για αποθήκευσης αντίγραφα ασφαλείας (backups) για μεγαλύτερο διάστημα των 24 ωρών αλλά θα τα αποθηκεύει σε τοπικό του μέσο.

5.7.13 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι θα τηρεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) για τον λογαριασμό του πέραν από αυτά που κρατεί η Εταιρία και η Εταιρία δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να δώσει αντίγραφα ασφαλείας (backups) για κανέναν λογαριασμό άσχετα αν κρατεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας (backups) για όλους τους Servers.

5.7.14 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι  δεν μπορεί να κάνει αυτόματη επαναφορά περισσότερες φορές από μια την εβδομάδα από τα backups της εταιρίας.

5.7.15 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι εάν ζητηθεί στην Εταιρία επαναφορά λογαριασμού η Εταιρία θα επαναφέρει ολόκληρο το λογαριασμό και όχι κάποια στοιχειά αυτού πχ Add On Domains.

5.7.16 Απαγορεύετε ρητά και ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα μέρος του λογαριασμού του, όπως ο χώρος στο δίσκο , τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), ή να αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με την ιστοσελίδας του.

5.7.17 Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει ο λογαριασμός του ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί ανάλογα με το πακέτο που έχει αγοράσει . Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία χωρίς προειδοποίηση στον πελάτη ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

5.7.18 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση.

5.7.19 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι κωδικοί που χρησιμοποιεί στο Λογαριασμό του αλλά και όπου αλλά χρησιμοποιούνται κωδικοί είναι ασφαλείς, με μεγάλο μήκος άνω των 12 – 16 αλφαριθμητικών χαρακτήρων μεγάλων και μικρόν καθώς και συμβόλων.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

6.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.domainmarket.gr διέπονται από όλους τους κανόνες που ορίζει το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

6.2 Το Domain Market Χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256 bit, για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Με το SSL κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, κατά τη μεταφορά τους στο Internet

 1. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

7.1 Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πληροφορίες να είναι ασφαλής στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

7.2 Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός και αν αυτό ζητηθεί από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

7.3 Η Εταιρία δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των υπηρεσιών / προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατά αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστοτόπο www.domainmarket.gr σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τραπεζικής Επιχείρησης.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

8.1 Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

8.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

8.3 Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες φιλοξενίας θα είναι σταθερή και δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία και για όλη την διάρκεια αυτής καθώς και για την ανανέωση της, σε περίπτωση που η αγορά έχει γίνει από πρόσφορα δεν υπολογίζετε η έκπτωση της προσφοράς στην ανανέωση αλλά η πραγματική τιμή της υπηρεσίας.

8.4 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τις τιμές των υπηρεσιών αλλά και τα χαρακτηρίστηκα, πόρους φιλοξενίας που προβάλλονται στον ιστόχωρο της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

8.5 Οι προσφορές οι τα κουπόνια έκπτωσης ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης της υπηρεσίας.

8.6 Προσθετοί Όροι για Dedicated Servers, Vps, Fully Managed VServers και Simple Reseller Web Hosting.

8.6.α Σε όλες τις υπηρεσίες Dedicated Servers, Vps, Fully Managed VServers και Simple Reseller Web Hosting ο Πελάτης πρέπει να καταβάλει εγγύηση ίση με την αξία διάρκεια χρήσης ενός μηνά.

8.6.β Για την άρση της συνεργασίας και την επιστροφή της εγγύησης, θα πρέπει να γίνει υποβολή του αιτήματος για διακοπή της παροχής των υπηρεσιών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο επιθυμείτε να προχωρήσουμε σε απενεργοποίηση της υπηρεσίας . Σε διαφορετική περίπτωση, η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα και καταναλώνεται η εγγύηση. Μετά την διάρκεια χρήσης της εγγύησης η υπηρεσία ακυρώνεται αυτόματα.

8.6.γ Η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να επαναφέρει το κωδικό πρόσβασης σε ένα Dedicated Server,Vps ή ένα Fully Managed VServer, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, όπως απαιτούνται από το Datacenter.

8.6.δ Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι μας έχει δωθεί έγκυρη διεύθυνση email και root κωδικός πρόσβασης στον Dedicated Server,Vps ή Fully Managed VServers, για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή διαθεσιμότητας του Server η του Vps από αιτήματα επαναφοράς των κωδικών.

8.6.ε Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους Dedicated Server,Vps ή το΄θς Fully Managed VServer, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και να εκτελεί διάφορες ενέργειες διαχείρισης τους, μετά από αίτημα του Datacenter.

8.6.ζ Για τους Dedicated Server,Vps, Fully Managed VServers ΔΕΝ υποστηρίζεται η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup) από την Εταιρία, αλλά είναι ευθύνη του ίδιου του πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει έναν επιπλέον σκληρό δίσκο και να κρατάει τα αντίγραφα ασφαλείας του εκεί σε πολύ προσιτή τιμή.

8.6.η Όλοι οι Dedicated Server,Vps, Fully Managed VServers, παρέχονται σε μορφή μηνιαίου μισθώματος, και βρίσκονται σε Datacenter στην Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία και Αμερική, ανάλογα με το επιλεγμένο πακέτο.

8.6.η Η πρόσβαση του πελάτη στον Dedicated Server,Vps, Fully Managed VServer, γίνεται απομακρυσμένα, μέσω διαδικτύου, μέσω SSH.

8.6.θ Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής της συνδρομής ανανέωσης του Dedicated Server,Vps Fully Managed VServer, Γίνεται αυτόματα ακύρωση την επόμενη ημέρα λήξης της συνδρομής. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον Dedicated Server,Vps, Fully Managed VServers διαγράφονται και τίθεται για ενοικίαση από άλλον πελάτη. Σε περίπτωση που η πληρωμή της ανανέωσης συνδρομής του Server γίνει μετά την λήξη, και εφόσον είναι εφικτή η επανενεργοποίηση, υπάρχει χρέωση επανενεργοποίησης του Dedicated Server,Vps, Fully Managed VServer.

8.6.ι Είναι ευθύνη του χρήστη του Dedicated Server, Vps, Fully Managed VServer, να ελέγχει την καλή κατάσταση λειτουργίας του.

8.6.κ Για τους Πελάτες Simple Reseller ισχύει ότι και για Dedicated Server,Vps, Fully Managed VServer, αλλά και ο πελάτης Simple Reseller είναι υπεύθυνος να διατηρεί καθαρές από spamming της Ιps του Servers η παραβίαση του όρου αυτού μπορεί να επιφέρει τον τερματισμό της υπηρεσίας χωρίς προειδοποίηση.

8.6.λ  Για τα Δωρεάν πακέτα Web Hosting και δωρεάν DNS δεν παρέχετε καμία εγγύηση ούτε ως προς την λειτουργία ούτε ως προς την διάθεση του πακέτου, στα Δωρεάν πακέτα Web Hosting ΔΕΝ δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας (backups). Η εξυπηρέτηση για τα Δωρεάν πακέτα γίνετε αποκλειστικά και μόνο μέσο tickets.

8.6.μ Σε περίπτωσης υπέρβασης χώρου για την ενεργοποίηση του πακέτου είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση στο επόμενο σε χώρο πακέτο, για την υπέρβαση σε traffic η ενεργοποίηση γίνετε στην πρώτη εργάσιμη του επόμενου μηνά ή με αναβάθμιση στο επόμενο πακέτο. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πακέτο παραμένει σε αναστολή εως την λήξη της συνδρομής.

8.6.ν  Η ενεργοποίηση λογαριασμού που έχει απενεργοποιηθεί για καθυστέρηση πληρωμης χρεώνετε με €50 + Φ.Π.Α

 1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

9.1 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών ζήτηση απ τον Πελάτης έγραφα ταυτοποίησης, τα όποια και ο Πελάτης πρέπει προσκομίσει . κανένα έγγραφο ταυτοποίησης δεν κρατάτε στην εταιρία αλλά καταστρέφεται – διαγράφεται με τα την ταυτοποίηση.

9.2 Εάν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή και συναλλαγή δεν ταχτοποιηθεί, ή αποδειχτεί απάτη η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

9.3 Πληρωμή με Πιστωτική η Χρεωστική κάρτα.

9.3.α Ο Πελάτης κατά την παραγγελία και πριν την πληρωμή μπορεί να επιλέξει τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του 1, 3, 6,12, ή 24 μήνες.

9.3.β Στις Πληρωμές με Πιστωτική η Χρεωστική κάρτα Δεν υπάρχει έξτρα κόστος, η ενεργοποίηση της παραγγελίας γίνεται σχεδόν άμεσα.

9.4 Πληρωμή με Paypal ή Paypal express .

9.4.α Ο Πελάτης κατά την παραγγελία και πριν την πληρωμή μπορεί να επιλέξει τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του 1, 3, 6,12, ή 24 μήνες.

9.4.β Στις Πληρωμές με Paypal ή Paypal express  υπάρχει έξτρα κόστος 5%, η ενεργοποίηση της παραγγελίας γίνεται σχεδόν άμεσα.

9.5 Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

9.5.α Ο Πελάτης κατά την παραγγελία και πριν την πληρωμή μπορεί να επιλέξει τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του 1, 3, 6,12, ή 24 μήνες.

9.5.β Στις πληρωμές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών, κατά την πληρωμή θα πρέπει σαν αιτιολογία να βάλει τον αριθμό του τιμολογίου που του έχει αποσταλεί κατά την παραγγελία ΠΧ ” αφορά το τιμολόγιο 1002″ και στην συνεχεία να ενημέρωση την Εταιρεία για την πληρωμή αποστέλλοντας στης με ένα μήνυμα απ το Control Panel των αριθμό της συναλλαγής της πληρωμής και αμέσως μετά θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία.

9.6 Πληρωμή για ανανέωση της υπηρεσίας.

9.6.α Ο πελάτης ενημερώνεται δέκα (10) ημέρες πριν με Email για το ποσό ανανέωσης της υπηρεσίας.

9.6.β Ο πελάτης ωφελεί να εξόφληση αυτό το ποσό για την ανανέωση της υπηρεσίας, στο διάσημα τον δέκα (10) ημερών που έχει προαναφερθεί σε διαφορετική περίπτωση και μετά το πέρας της αναγραφόμενης ημερομηνίας ο λογαριασμός θα τίθεται σε αναστολή για επτά (7) ημέρες και δεν θα κρατούνται backup ασφάλειας, στην περίπτωση που δεν γίνει εξόφληση του πόσου ανανέωσης ο λογαριασμός θα διαγράφετε οριστικά χωρίς κάποια προειδοποίηση .

9.6.γ Η ενεργοποίηση λογαριασμού που έχει τίθεται σε αναστολή χρεώνετε με €50 + Φ.Π.Α

 

 1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

10.1 Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μελών, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων αυτού του συμφωνητικού από τον πελάτη.

10.2 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η εταιρία τότε θα ζητηθεί το αίτημα έγγραφος για να προχωρήσει στην διακοπεί της λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη και θα διαγράφει από τους Servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

10.3 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού της υπηρεσίας από έναν Server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας χρεώνεται έξτρα.

10.4 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των υπηρεσιών , εξοφλημένων ή μη, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (backup) στον Πελάτη.

10.5 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί και υποχρεούται να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων και ότι Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

10.6 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής οι Υπηρεσίες είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

10.7 H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα χωρίς καμία προειδοποίηση, οποιαδήποτε υπηρεσία για την οποία ο πελάτης δεν εξόφλησε ή ζήτησε επιστροφή χρημάτων μετά την εξόφλησή της.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

11.1 Τα πακέτα φιλοξενίας Mini Web Hosting, Web Hosting , Cloud NVMe SSD Web Hosting,Cloud NVMe SSD Web Hosting και Managed WordPress Hosting και μόνο αυτά συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 100 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας.
Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας στα πακέτα Mini Web Hosting, Web Hosting, Cloud NVMe SSD Web Hosting, Cloud NVMe SSD Web Hosting και Managed WordPress Hosting, μπορεί μέσα στις πρώτες 100 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.
Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 100 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Στην περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα π.χ αγορά Domain Name, αγορά Dedicated IP, αγορά SSL η πακετο Combo Plan, προμήθειες τρίτων, Φ.Π.Α ή προμήθειες τραπεζών ή Pay Pal, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνετε για πακέτα ή υπηρεσίες που είναι σε πρόσφορα άνω του 20%.   Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα Mini Web Hosting, Web Hosting, Cloud NVMe SSD Web Hosting, Cloud NVMe SSD Web Hosting και Managed WordPress Hosting , και καμία άλλη παρεχομένη υπηρεσία από την Εταιρία, όπως Dedicated Server,Vps,Fully Managed VServer και Simple Reseller.

11.2 Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να αποσταλεί μέσω της φόρμα μηνυμάτων που βρίσκεται στο Control Panel.

11.3 Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος Συμφωνητικού αυτόματος οδηγεί σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

11.4 Όλες οι επιστροφές χρημάτων γίνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη και θα πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχειά που έχει δηλώσει κατά την δημιουργία του λογαριασμού του. σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετα έξοδα η κρατήσεις της τράπεζας της επιβαρύνεται ο Πελάτης.

11.5 Όλες οι επιστροφές χρημάτων γίνονται 30 μέρες μετά από την έγκυρη αίτηση ακυρώσεις

 1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12.1 Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με PayPal θα πρέπει να εξοφλεί την συνδρομή του στα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται στα Email υπενθυμίσεις που θα λαμβάνει.

12.2 Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με κατάθεση στην τράπεζα, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την Εταιρία για τον αριθμό συναλλαγής της κατάθεσης και για πια υπηρεσία έγινε τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της συνδρομής. Η ενημέρωση γίνεται στέλνοντας ένα μήνυμα μέσο του συστήματος μηνυμάτων του Control Panel. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Εταιρία, ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει με email το αποδεικτικό κατάθεσης στο email sales[at]domainmarket.gr.

 1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

13.1 Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενης υπηρεσίας η διακομηστή . Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση των υπηρεσίων οι διακομηστων, τα προιόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

14.1 Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος www.domainmarket.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη περί αυτών.

14.2 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

14.3 Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

15.1 Ο Πελάτης – χρήστης ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. λίστα των κανονιστικών κειμένων .gr υπάρχει στην διεύθυνση https://www.eett.gr/opencms/opencms/eett/electronic_communications/domainnames/regulations.html. στην σελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ https://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου .gr και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

15.2 Τα κανονιστικά κείμενα για τα .eu domain names υπάρχουν στην διεύθυνση https://www.eurid.eu/files/trm_con_en.pdf.

15.3 Τα κανονιστικά κείμενα για τα gtlds, όπως .com,.net,info αλλα και για τα νεα tlds, υπάρχουν στην διεύθυνση https://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm

15.4 Η κατοχύρωση domains names, δεν ολοκληρώνεται έως ότου επιβεβαιωθεί η πληρωμή του πελάτη από το λογιστήριο της Εταιρίας.

15.5  Για Domain names που κατοχυρώθηκαν από λάθος του πελάτη ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του κάθε μητρώου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

15.6 Ποσά που αντιστοιχούν σε κατοχύρωση ή ανανέωση ονομάτων χώρου, δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να επιστραφούν μετά την εξόφλησή τους.

15.7 Για τα Domain Names προς μεταφορά οφείλει ο πελάτης να ελέγχει αν ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Domain του, και η εταιρία δεν φέρει ευθηνή σε περίπτωση μη μεταφοράς για οποιαδήποτε αίτια.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

16.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

16.2 Οι Πελάτες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.

16.3 Από τη χρήση την ιστοσελίδα domainmarket.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” και την “πολίτικη απορρήτου” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

16.4 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρεία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Χρήστης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

16.5Η Εταιρεία παρέχει στον Χρήστη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρείας. Οι πελάτες της Εταιρείας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

16.6Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Νομού Χίου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση terms-and-conditions

16.7 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2022

Back To Top