Πως θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας στη σελίδα μας;

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ψηφιακή σας εμπειρία!

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τα σχόλια σας μαζί μας
Skip to content

Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών (SLA)

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανοούμε την αναγκαιότητα της υψηλής διαθεσιμότητας για τους πελάτες μας και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις σας.
Για αυτό το domainmarket.gr έχει θέσπιση το πάρων συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών το όποιο ισχύει για όλους τους πελάτες που δεν έχουν οικονομική εκκρεμότητα με την εταιρία κατά την περίοδο μη διαθεσιμότητας του δικτύου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σας εγγυόμαστε ότι το δίκτυο μας θα είναι διαθέσιμο 99,9% του χρόνου σε διάσημα 30 ημερολογιακών ημερών (με εξαίρεση την έκτακτη συντήρηση η την προγραμματισμένη συντήρηση η όποια θα ανακοινώνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την σελίδα του domainmarket.gr  και στο url https://status.domainmarket.gr ).
Ο χρόνος διακοπής μετράει για κάθε πελάτη ξεχωριστά και αρχίζει από την στιγμή που ο πελάτης κοινοποίηση αίτημα μέσο του συστήματος ticket η τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών.
Το τέλος του χρόνου διακοπής παροχής δικτύου θα καθορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματος.
Εάν ο χρόνος διακοπής ξεπερνά το 1% του χρονικού διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών δηλαδή 30ημερες x 24ωρες = 720ωρες το 1% είναι 7,2 ώρες η 432 λεπτά τότε το Domain Market θα παρέχει πίστωση στον πελάτη σε μορφή χρόνου συνδρομής της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

1) Για Mini Web Hosting, Web Hosting Plan, και Simple Reseller Web Hosting

Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 99% έως 96% το Domain Market θα σας Πίστωση 50% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή +15 ημέρες.
Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 95.99% το Domain Market θα σας Πίστωση 100% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή + 30 ημέρες.

2) Για τα πακετα Cloud NVMe SSD Web Hosting

Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 99.95% έως 99,50% το Domain Market θα σας Πίστωση 50% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή +15 ημέρες.
Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 99.50% το Domain Market θα σας Πίστωση 100% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή + 30 ημέρες.

3) Για τα πακέτα Managed WordPress Hosting

Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 99.4% έως 98,9% το Domain Market θα σας Πίστωση 50% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή +15 ημέρες.
Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 98.8% το Domain Market θα σας Πίστωση 100% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή + 30 ημέρες.

4) Για Vps και Fully Managed VServers.

Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 99% έως 96% το domainmarket.gr  θα σας Πίστωση 25% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή +7 ημέρες.
Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 95.99% το domainmarket.gr θα σας Πίστωση 50% της μηνιαίας συνδρομής σας δηλαδή + 15 ημέρες.

5) Για Dedicated Servers

Παρέχεται εγγύηση SLA εως και 40% της μηνιαίας συνδρομής σας για τον συγκεκριμένο Dedicated Server.

Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός ή οι Υποδομές του Data Center που φιλοξενείται ο Dedicated Server είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99.0% στο διάστημα ενός μήνα το domainmarket.gr  θα σας Πίστωση 10% της μηνιαίας συνδρομής σας για τον συγκεκριμένο Dedicated Server.

Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 98.99% έως 95% το domainmarket.gr  θα σας Πίστωση 20% της μηνιαίας συνδρομής σας για τον συγκεκριμένο Dedicated Server.

Αν η μηνιαία λειτουργία του δικτύου είναι μικρότερη του 94.99% το domainmarket.gr θα σας Πίστωση 40% της μηνιαίας συνδρομής σας για τον συγκεκριμένο Dedicated Server.

 

Η πίστωση εφαρμόζεται σε 60 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος.

Περιορισμοί

Ο Πελάτης δεν θα λαμβάνει καμία πίστωση για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του ισόχωρου του που προκαλείται ή συνδέεται με:
Α) Εξωγενείς παράγοντας που δεν φέρει ευθηνή το domainmarket.gr .
Β) Για εφαρμογές η script που εγκαθιστάτε στον ιστόχωρο σας.
Γ) Για προγραμματισμένης ή επείγουσες συντηρήσεις.
Δ) Για προβλήματα παροχών ιντερνέτ.
Ε) Για πράξεις η παραλήψεις του πελάτη που δημιουργούν πρόβλημα στην διασύνδεση της υπηρεσίας.
Ζ) Για πράξεις η παραλήψεις που δεν εναρμονίζονται με τους όρους χρήσης.
Η) Για μη υπαρκτές αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων του το domainmarket.gr.

Εγγύηση αντικατάστασης υλικού σε 360 λεπτά (για τους Dedicated Server που παρέχεται SLA)

Το domainmarket.gr εγγύτατε την αντικατάσταση του υλικού χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στον πελάτη σε λιγότερο χρόνο από 360 λεπτά σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός υπερβεί τα 360 λεπτά το domainmarket.gr αποζημιώνει τον πελάτη με μια  ημέρα ανά για κάθε ώρα αναμονής με μέχρι να επανέλθει ο server στην μορφή που ενοικιάστηκε αρχικά.

Το domainmarket.gr  δεν φέρει καμία ευθηνή για το αν χαθούν η αλλοιωθούν δεδομένα από τον server.

Back To Top