Πως θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας στη σελίδα μας;

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ψηφιακή σας εμπειρία!

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τα σχόλια σας μαζί μας
Skip to content

Συμφωνία Domain Name

Η Domain Market κατοχυρωνει και μεταπωλεί top-level domain names (TLDs) – gTLDs (generic top level domains) και ccTLDs (country-specific top level domains).

Η ακόλουθη Συμφωνία (“Όροι” ή “Συμφωνία”) ισχύει για τη χρήση από εσάς των ονομάτων χώρου που καταχωρούνται μέσω της Domain Market ή μεταφέρονται σε αυτήν (“Domain Market”, “εμάς”, “μας” ). Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όροων Χρήσης της Domain Market και μαζί με τη Συμφωνία Καταχωρητή που παρέχεται από το αντίστοιχο Μητρώο ή τον καταχωρητή εγγραφής και την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου(Domain Names) (UDRP) της ICANN αποτελεί τη συνολική Συμφωνία μεταξύ εσάς και της Domain Market όσον αφορά τη χρήση των ονομάτων χώρου και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τομέα.

Η Domain Market είναι η εμπορική επωνυμία της Aegean Host Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Με την αγορά ενός domain από την Domain Market ή τη μεταφορά ενός domain στην Domain Market, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των καταχωρητών μας μπορούν να εξεταστούν στη διεύθυνση:

 

Όροι και προϋποθέσεις Μητρώο Ονομάτων Internet .gr και .ελ

Όροι και προϋποθέσεις Openprovider

Όροι και προϋποθέσεις Netim

Δικαιώματα και ευθύνες καταχωρητών ICANN

ICANN UDRP

 

Η Domain Market δεν είναι υπεύθυνη για ονόματα τομέα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί μέσω εμάς.

 

1. Εγγραφή και διαχείριση ονομάτων τομέα (Domain Names)

1.1. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καταχώριση ονόματος τομέα (Domain Name) αποστέλλοντας μια παραγγελία για αγορά Υπηρεσιών από την Domain Market. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το όνομα τομέα (Domain Name) για το οποίο υποβάλλεται αίτηση στην Παραγγελία σας θα καταχωρηθεί στο όνομά σας ή ότι είναι δυνατόν να καταχωρηθεί από εσάς. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε στο γεγονός ότι έχετε υποβάλει μια Παραγγελία για την κατοχύρωση ενός ονόματος τομέα (Domain Name) μέχρι να σας στείλουμε ειδοποίηση ότι η Παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή και ότι ο τομέας σας έχει κατοχυρωθεί.

1.2. Η καταχώριση και η συνεχής χρήση ενός ονόματος τομέα (Domain Name) υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της σχετικής αρχής ονοματοδοσίας, οι οποίοι ενσωματώνονται με το παρόν μέσω παραπομπής. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Domain Market δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που μια αρχή ονοματοδοσιας αρνηθεί να καταχωρίσει ένα όνομα τομέα.

1.3. Εάν καταχωρήσετε ένα όνομα τομέα μέσω της Domain Market ή μεταφέρετε έναν τομέα στην Domain Market, θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τον τομέα μέσω μιας δυνατότητας διαχείρισης τομέα στην Περιοχή χρήστη σας.

1.4. Τα ονόματα τομέα (Domain Name) και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα υπόκεινται σε ανανέωση και τερματισμό, όπως ορίζεται τους Όρους Χρήσης της Domain Market. Τα τέλη καταχώρισης και ανανέωσης Domain Name δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. Η μέγιστη περίοδος ανανέωσης για διαφορετικά TDL ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το αντίστοιχο μητρώο. Τα τέλη ανανέωσης για ληγμένα ονόματα τομέα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον καταχωρητή του μητρώου.

 

2. Πληροφορίες καταχωρητή

2.1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης, απαιτείται να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες και να ενημερώνετε αμέσως τις πληροφορίες αυτές, όπως απαιτείται, ώστε να παραμένουν επίκαιρες, πλήρεις και ακριβείς. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εγγραφής του ονόματος τομέα (Domain Name) σας καθορίζονται στην παραγγελία σας.

2.2. Εάν παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τρίτους, δηλώνετε με το παρόν ότι έχετε ειδοποιήσει τους εν λόγω τρίτους και έχετε λάβει τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή τους για τη γνωστοποίηση και τη χρήση των πληροφοριών τους, όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική απορρήτου μας.

2.3. Ορισμένα μητρώα απαιτούν να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας μετά την αρχική εγγραφή ή/και μετά από οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας, πριν ολοκληρωθεί ή ενημερωθεί η εγγραφή ενός ονόματος τομέα (Domain Name). Εάν αυτό ισχύει για τον τομέα σας, είτε η Domain Market είτε ο καταχωρητής του μητρώου θα σας στείλει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης των στοιχείων σας. Εάν δεν επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο τομέας σας θα ανασταλεί ή θα διαγραφεί, γεγονός που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον εν λόγω τομέα (Domain Name) στην Domain Market . Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των οδηγιών που λαμβάνετε προκειμένου να διατηρήσετε την εγγραφή του ονόματος τομέα (Domain Name) σας σε καλή κατάσταση.

2.4. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κατά την ανανέωση του ονόματος τομέα (Domain Name) ο τύπος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχετε ενδέχεται να αλλάξει. Εάν δεν συμφωνείτε να παρέχετε τις νέες πληροφορίες, η καταχώρισή σας δεν θα ανανεωθεί.

2.5. Οι πληροφορίες που παρέχετε καθορίζουν την κυριότητα του domain. Για μη ληγμένα ονόματα τομέα (Domain Names) που έχουν καταχωρηθεί μέσω της Domain Market, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις απαιτήσεις του αντίστοιχου μητρώου, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της Περιοχής χρήστη σας.

2.6. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων επικοινωνίας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ακύρωση ή άρνηση ανανέωσης ενός ονόματος τομέα (Domain Name) από την αρμόδια αρχή ονοματοδοσίας λόγω μη παροχής αυτών των πληροφοριών. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας του ονόματος τομέα (Domain Name) σας που πραγματοποιούνται μέσω της Περιοχής χρήστη της Domain Market.

2.7. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν (i) παρέχετε ανακριβείς πληροφορίες, (ii) δεν ενημερώσετε εγκαίρως τις πληροφορίες επικοινωνίας ή (iii) δεν απαντήσετε σε ερωτήματα της Domain Market ή του καταχωρητή σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας του ονόματος τομέα (Domain Name) σας εντός οποιουδήποτε καθορισμένου χρονικού διαστήματος, αυτό συνιστά παραβίαση των Όρων και μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή/και ακύρωση της καταχώρισης του ονόματος τομέα (Domain Name) σας.

 

3. Συλλογή και χρήση των πληροφοριών καταχώρισης

3.1. Με την καταχώριση ενός ονόματος τομέα (Domain Name) μέσω της Domain Market ή τη μεταφορά ενός τομέα στην Domain Market, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο καταχωρητής εγγραφής, το σχετικό μητρώο ή ο ICANN μπορεί να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές, όρια ή/και απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέξει η Domain Market από εσάς προκειμένου να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές.

3.2. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Domain Market θα διαθέσει τις πληροφορίες καταχώρισης ονόματος τομέα (Domain Name) που παρέχετε ή που η Domain Market διατηρεί με άλλο τρόπο, στον ICANN, τον καταχωρητή εγγραφής, το μητρώο και άλλα τρίτα μέρη, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον ICANN και την ισχύουσα νομοθεσία.

3.3. Με το παρόν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών καταχώρισης ονόματος τομέα (Domain Name), όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου μας. Με το παρόν παραιτείστε αμετάκλητα από όλες τις αξιώσεις και τις αιτίες αγωγής που μπορεί να έχετε από την εν λόγω χρήση ή αποκάλυψη πληροφοριών από την Domain Market.

 

4. Μεταφορές domain (καταχωρητής)

4.1. Μπορείτε να αλλάξετε τον Καταχωρητή εγγραφής για ένα υπάρχον όνομα τομέα σύμφωνα με την πολιτική μεταφοράς και τις απαιτήσεις του σχετικού Μητρώου. Μόνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται ως καταχωρητής στην τρέχουσα καταχώριση ονόματος τομέα (Domain Name) (“Κάτοχος ονόματος τομέα (Domain Name)”) μπορεί να υποβάλει αίτημα για τη μεταφορά του τομέα στην Domain Market. Με την αγορά Υπηρεσιών μεταφοράς domain από εμάς δηλώνετε με το παρόν ότι είστε ο κάτοχος του ονόματος domain ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον κάτοχο του ονόματος domain για να ξεκινήσετε μια μεταφορά.

4.2. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την έναρξη μεταφοράς ονόματος τομέα (Domain Name) θα συλλέγονται στην παραγγελία. Ενδέχεται να απαιτήσουμε να προσκομίσετε πρόσθετα έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητα ενός domain πριν ή μετά την έναρξη ενός αιτήματος μεταφοράς. Εάν ο καταχωρητής εγγραφής αλλάζει ταυτόχρονα με την ανταλλαγή ενός ονόματος τομέα (Domain Name) από ένα μέρος σε άλλο, ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε να προσκομίσετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση για τη μεταβίβαση – δηλαδή διμερή συμφωνία μεταξύ των μερών, οριστική απόφαση δεσμευτικού οργάνου επίλυσης διαφορών, δικαστική απόφαση ή άλλη κατάλληλη εξουσιοδότηση.

4.3. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του αιτήματος μεταφοράς καταχωρητή, ο καταχωρητής μας θα γίνει αμέσως ο καταχωρητής εγγραφής.

4.4. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε μεταφορά ονόματος τομέα (Domain Name) υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το αντίστοιχο Μητρώο. Η Domain Market δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μεταφορά domains που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μεταφοράς του αντίστοιχου Μητρώου.

 

5. Υπηρεσίες ID Protect

5.1. Εάν ορίζεται στην παραγγελία σας, και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, θα σας παρέχουμε ιδιωτικές υπηρεσίες καταχώρισης ονομάτων τομέα (Domain Name) (ID Protect). Εάν σας παρέχουμε υπηρεσίες ID Protect, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία επεκτείνεται σε εσάς όπως παρέχεται από τον αντίστοιχο Καταχωρητή και η Domain Market δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η ταυτότητά σας αποκαλυφθεί κατά λάθος.

5.2. Με την αγορά υπηρεσιών ID Protect από εμάς, συμφωνείτε ότι (i) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Όρους Χρήσης, (ii) είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των ακριβών και επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας του ονόματος τομέα (Domain Name) σας, (ii) δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες προκειμένου να παρακάμψετε οποιαδήποτε νομική απαίτηση ή κανονισμό, μητρώου, ICANN ή άλλη απαίτηση ή κανονισμό, (iii) πρέπει να απαντάτε αμέσως σε οποιαδήποτε ειδοποίηση που ενδέχεται να σας διαβιβάσουμε εμείς ή ο καταχωρητής ονόματος τομέα (Domain Name) ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών ID Protect από εσάς.

 

6. Ευθύνη του πελάτη. Διαφορές

6.1. Εάν αγοράσετε Υπηρεσίες ονόματος τομέα (Domain Name) από την Domain Market, το όνομα τομέα θα συσχετιστεί με τον Λογαριασμό Πελάτη σας και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση του τομέα σε πλήρη συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση και τους Όρους Χρήσης ακόμη και αν ο τομέας είναι καταχωρημένος ή ανήκει σε τρίτους.

6.2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου σχετικά με ένα όνομα τομέα πρέπει να επιλύεται μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η Domain Market δεν θα είναι μέρος σε μια διαφορά, ούτε θα διευκολύνει την επίλυση της διαφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα, μόλις λάβουμε γνώση μιας διαφοράς και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε το όνομα τομέα ή/και να προβούμε στις κατάλληλες παραστάσεις προς τον καταχωρητή ή το σχετικό μητρώο. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι, εξ όσων γνωρίζετε και πιστεύετε, ούτε η καταχώριση του ονόματος τομέα (Domain Name) ούτε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα από εσάς ή/και από οποιονδήποτε συνεργάτη σας παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές σχετικά με την κυριότητα των ονομάτων τομέα (Domain Names) διέπονται από την UDRP του ICANN, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

 

Η παρούσα Συμφωνία ονόματος τομέα (Domain Name) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Domain Market και μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Back To Top