Πως θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας στη σελίδα μας;

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ψηφιακή σας εμπειρία!

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τα σχόλια σας μαζί μας
Skip to content
Domain Market ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της Domain Market (ΠΑΧ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και κανόνων που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών μας. Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται από την Domain Market, συμφωνείτε ρητά να τηρήσετε τους ακόλουθους όρους:

 1. Συμμόρφωση: Δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε πλήρως τόσο με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών (ΟΠΑ) της Domain Market όσο και με την ΠΑΧ. Αυτό περιλαμβάνει την τήρηση όλων των σχετικών τοπικών, πολιτειακών, εθνικών και διεθνών νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και απαιτήσεων που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
 2. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Δεσμεύεστε να μη συμμετέχετε στη μετάδοση μη ζητηθέντων εμπορικών ή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μη συμμετέχετε σε δραστηριότητες spamming ή Mail Bombing.
 3. Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλα τα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν διαφημιστικό υλικό πρέπει να περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένο μηχανισμό εξαίρεσης.
 4. Email: Απαγορεύεται η αποστολή email μέσω του hostname του server, όλα τα email πρέπει να αποστέλλονται μέσω smtp και μέσω του domain του και όχι μέσω phpmail.
 5. Πρότυπα επικοινωνίας: Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μη συμμετέχετε σε ακατάλληλη επικοινωνία μέσα σε ομάδες ειδήσεων, λίστες αλληλογραφίας, εγκαταστάσεις συνομιλίας ή άλλα φόρουμ του Διαδικτύου.
 6. Αυθαίρετη πρόσβαση: Δε θα επιχειρήσετε, διευκολύνετε ή κάνετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Domain Market, σε ιστοσελίδες τρίτων, διακομιστές, λογαριασμούς φιλοξενίας ή υπηρεσίες.
 7. Κακόβουλο λογισμικό: Θα απέχετε από το να επιτρέπετε την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα κακόβουλου λογισμικού.
 8. Απόρριψη υπηρεσίας: Δε θα ξεκινήσετε επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών, σαρώσεις θυρών ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους διακομιστές, τις εγκαταστάσεις ή άλλους υποδοχείς ή χρήστες του δικτύου της Domain Market.
 9. Απάτη ταυτότητας: Απαγορεύεται η πλαστογράφηση της υπογραφής, των αναγνωριστικών σημάτων ή των κωδικών άλλων ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως το “spoofing” για την εξαπάτηση άλλων σχετικά με την ταυτότητά σας, εκτός από τη χρήση ανώνυμων remailers ή ψευδώνυμων στο διαδίκτυο.
 10. Ανεξουσιοδότητο περιεχόμενο: Δεν πρέπει να εμφανίζετε, να αποθηκεύετε, να διανέμετε ή να διαθέτετε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπιστευτικών πληροφοριών ή προστατευόμενων πληροφοριών υγείας σύμφωνα με το HIPAA.
 11. Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου: Μπορείτε να φιλοξενείτε ιστότοπους υψηλού κινδύνου μόνο με ρητή συγκατάθεση, όπως, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, θέματά υγείας χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση.
 12. Προσωποποίηση: Απαγορεύεται η προσωποποίηση οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.
 13. Προστασία ανηλίκων: Δεν πρέπει να συμμετέχετε σε ενέργειες που βλάπτουν τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 14. Υπηρεσίες ροής: Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία ή η λειτουργία υπηρεσιών ροής ήχου και βίντεο.
 15. Κρυπτονόμισμα και εξόρυξη: Δεν επιτρέπονται ιστότοποι με δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, όπως κρυπτοπιστώσεις, σενάρια εξόρυξης και συστήματα κερδοσκοπίας κρυπτονομισμάτων.

 

Απαγορεύεται η φιλοξενία οποιουδήποτε ιστότοπου, περιεχομένου, συνδέσμων ή διαφημίσεων που:

 1. Πνευματική ιδιοκτησία: Παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προωθούν το μίσος προς συγκεκριμένες ομάδες ή περιέχουν ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή παράνομο λογισμικό.
 2. Περιορισμένο λογισμικό: Περιλαμβάνουν λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν διατίθεται ελεύθερα για διανομή χωρίς κόστος, διακομιστές μεσολάβησης ή προγράμματα αναμετάδοσης της κυκλοφορίας.
 3. Iπαράνομες δραστηριότητες: Προωθούν παράνομες δραστηριότητες, συστήματα κερδοσκοπίας, torrent trackers ή δίκτυα peer-to-peer.
 4. Περιεχόμενο ενηλίκων και προστασία προσωπικών δεδομένων: Προβολή περιεχομένου ενηλίκων, προσωπικών δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών χωρίς συγκατάθεση.
 5. Ναρκωτικά και βία: Διαφημίζετε ή υποστηρίζετε τη χρήση και την πώληση ναρκωτικών χωρίς άδεια και αποφεύγετε την προώθηση της βίας και της τρομοκρατίας.

Παραδείγματα απαράδεκτου περιεχομένου, δεδομένων, υλικών και ιστότοπων είναι τα IRC bots, τα proxy scripts, το warez, οι υπηρεσίες απόρριψης εικόνων/αρχείων, οι ιστότοποι μίσους και το περιεχόμενο που επικεντρώνεται στο hacking. Το υλικό που θεωρείται άσεμνο ή απειλητικό θα αφαιρείται.

Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προγραμμάτων και των σεναρίων σας, τον καθορισμό των κατάλληλων δικαιωμάτων και τη διατήρηση της ασφάλειας των διαπιστευτηρίων σύνδεσης. Η Domain Market δεν παρέχει νομικές συμβουλές και δε φέρει ευθύνη για παραβιάσεις της ΠΑΧ.

Οι παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής περιεχομένου ή της αναστολής της υπηρεσίας, ενώ οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε καταγγελία της συμφωνίας.

Η Domain Market διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις παραβιάσεων της ΠΑΧ ή των ΟΠΑ, χωρίς επιστροφή χρημάτων. Τυχόν παραβιάσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο abuse@domainmarket.gr

Η παρούσα ΠΑΧ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Domain Market. Για θέματα που δεν καλύπτονται ρητά από την ΠΑΧ, ισχύουν οι διατάξεις των ΟΠΑ.

Back To Top